Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży

Legionów 36, 18-400 Łomża tel: 86 215 01 61
fax: 86 215 01 61

mapa dojazdu
www.psm.86lomza.pl
email: psmlomza@poczta.internetdsl.pl
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Łomży powstała 1964 r. Początkowo kadra pedagogiczna liczyła pięciu pedagogów i istniały trzy klasy instrumentalne: fortepianu, akordeonu i gitary. Przełomowym rokiem dla szkoły jest rok 1975. Łomża zostaje miastem wojewódzkim. Urząd Wojewódzki podejmuje decyzje o przekazaniu budynku szkole muzycznej, w którym szkoła ma siedzibę do dnia dzisiejszego. Zostaje powołana Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia. Przybywa nauczycieli specjalistów i zwiększa się ilość klas instrumentalnych. Wielu absolwentów PSM I stopnia kontynuowało naukę w PSM II stopnia, ukończyło studia, a obecnie pracują w naszej szkole.W 1988 roku powstaje filia szkoły w Kolnie.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Łomży powstała 1964 r. Początkowo kadra pedagogiczna liczyła pięciu pedagogów i istniały trzy klasy instrumentalne: fortepianu, akordeonu i gitary. Przełomowym rokiem dla szkoły jest rok 1975. Łomża zostaje miastem wojewódzkim. Urząd Wojewódzki podejmuje decyzje o przekazaniu budynku szkole muzycznej, w którym szkoła ma siedzibę do dnia dzisiejszego. Zostaje powołana Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia. Przybywa nauczycieli specjalistów i zwiększa się ilość klas instrumentalnych. Wielu absolwentów PSM I stopnia kontynuowało naukę w PSM II stopnia, ukończyło studia, a obecnie pracują w naszej szkole.W 1988 roku powstaje filia szkoły w Kolnie.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia posiada dwa działy:
  Cykl sześcioletni: nauka trwa sześć lat, przyjmowane są dzieci w wieku 7 - 10 lat.
  Cykl czteroletni: nauka trwa cztery lata, przyjmowane są dzieci w wieku 11 - 13 lat.

Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia kształci młodych artystów na następujących instrumentach:
  akordeon
  altówka
  fagot
  flet
  fortepian
  gitara
  klarnet
  obój
  perkusja
  puzon
  saksofon
  skrzypce
  trąbka
  tuba
  wiolonczela